Dil Seçiniz
WhatsApp

Sosyal Sorumluluk

Genpower Jeneratör ailesi olarak öncelikli hedefimiz insandır ve çalışanlarımızın arasında dil, din,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Pozitif ve uyumlu bir çalışma alanımız olup çatışma ortamlarını önleyerek işbirliğini destekleyici, farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.

Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimiz olup  ayrıca çalışanlarımızı

sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.

Genpower Jeneratör, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Çocuklarımıza sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için sadece üretim, teknoloji veya inovasyonun yeterli olmadığını biliyor, dünyayı güzelleştirmeye yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile devam ediyoruz.